Pravna pomoć

Litva

Sadržaj omogućio
Litva

Nacionalno pravo PDF (1016 Kb) lt


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Litva

Pravna pomoć


*obvezan unos

Članak 14. stavak 2. prva alineja — imena i adrese tijela nadležnih za primanje ili slanje

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 14. stavak 2. druga alineja — zemljopisna područja nadležnosti tih tijela

Služba za pravnu pomoć koju osigurava država, kao tijelo za primanje i slanje, izvršava svoju nadležnost na cijelom državnom području Republike Litve.

Članak 14. stavak 2. treća alineja — raspoloživa sredstva za primanje informacija

Dopuštena su sva sredstva komunikacije (pošta, telefaks, elektronička sredstva komunikacije).

Članak 14. stavak 2. četvrta alineja — jezici koji se mogu koristiti pri sastavljanju zahtjeva

Potrebno je napomenuti da zahtjevi za pravnu pomoć i isprave kojima se potvrđuje pravo na pravnu pomoć koju osigurava država, a koji se podnose tijelu za primanje, moraju biti prevedeni na litavski ili engleski jezik.

Posljednji put ažurirano: 07/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.