Pravna pomoć

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg

Nacionalno pravo  PDF (116 Kb) fr


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Luksemburg

Pravna pomoć


*obvezan unos

Članak 14. stavak 2. prva alineja — imena i adrese tijela nadležnih za primanje ili slanje

Ministère de la Justice

Poslovna adresa: 13, rue Erasme; L-1468 Luxembourg-Kirchberg

Članak 14. stavak 2. druga alineja — zemljopisna područja nadležnosti tih tijela

Nije primjenjivo.

Članak 14. stavak 2. treća alineja — raspoloživa sredstva za primanje informacija

Zahtjevi za pravnu pomoć šalju se poštom Ministarstvu pravosuđa, L-2934 Luxembourg. U hitnim slučajevima koji zahtijevaju ubrzanu obradu, zahtjevi se mogu poslati telefaksom na sljedeće brojeve:

  • (352) 22 52 96 ili
  • (352) 26 68 48 61.

Nakon slanja zahtjeva telefaksom originalni zahtjev mora se poslati poštom što je prije moguće.

Članak 14. stavak 2. četvrta alineja — jezici koji se mogu koristiti pri sastavljanju zahtjeva

Zahtjevi za pravnu pomoć podneseni u Luksemburgu ispunjavaju se na jednom od sljedećih službenih administrativnih jezika:

  • luksemburškom,
  • francuskom,
  • njemačkom.
Posljednji put ažurirano: 31/03/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.