Pravna pomoć

Nizozemska

Sadržaj omogućio
Nizozemska

Nizozemska je prenijela Direktivu EZ-a u postojeći Zakon o pravnoj pomoći. To je učinjeno Zakonom od 19. veljače 2005. (Stb. 2005, 90)  PDF (28 Kb) en, koji je stupio na snagu 2. ožujka 2005. Od tog se datuma novim člancima 23.a – 23.k propisuje pravna pomoć u prekograničnim europskim predmetima. Naravno, ta je mogućnost postojala još od datuma na koji je Direktiva morala biti prenesena u nizozemski pravni sustav: 30. studenoga 2004.


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Nizozemska

Pravna pomoć


*obvezan unos

Članak 14. stavak 2. prva alineja — imena i adrese tijela nadležnih za primanje ili slanje

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 14. stavak 2. druga alineja — zemljopisna područja nadležnosti tih tijela

Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

U isključivo nizozemskim predmetima Haaško vijeće nadležno je samo za zapadni dio Nizozemske. No, u prekograničnim („europskim”) predmetima to je Vijeće nadležno za cijelu zemlju.

Članak 14. stavak 2. treća alineja — raspoloživa sredstva za primanje informacija

Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Zahtjevi se mogu podnijeti faksom ili poštom. Haaško vijeće ne prihvaća samo zahtjeve podnesene e-poštom (koji su često nepotpuni).

Članak 14. stavak 2. četvrta alineja — jezici koji se mogu koristiti pri sastavljanju zahtjeva

Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Zahtjevi se podnose na nizozemskom ili engleskom jeziku, no prihvaćaju se i zahtjevi sastavljeni na francuskom ili njemačkom jeziku.

Posljednji put ažurirano: 13/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.