Pravna pomoć

Slovačka

Sadržaj omogućio
Slovačka

Nacionalni propisi: Zakon o pravnoj pomoći

Zakon br. 327/2005 PDF (328 Kb) sk o pružanju pravne pomoći, kojim je Slovačka prenijela Direktivu o pravnoj pomoći, na snazi je od 1. siječnja 2006.


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Slovačka

Pravna pomoć


*obvezan unos

Članak 14. stavak 2. prva alineja — imena i adrese tijela nadležnih za primanje ili slanje

Zahtjevi se uručuju ili šalju uredu Centra za pravnu pomoć u mjestu uobičajenog ili privremenog boravišta podnositelja.

Članak 14. stavak 2. druga alineja — zemljopisna područja nadležnosti tih tijela

Zemljopisno područje nadležnosti Centra za pravnu pomoć: Slovačka.

Članak 14. stavak 2. treća alineja — raspoloživa sredstva za primanje informacija

Sredstva komunikacije:

  • osobno podnošenje zahtjeva u jednom od ureda Centra
  • slanje zahtjeva poštom na adresu jednog od ureda Centra

Članak 14. stavak 2. četvrta alineja — jezici koji se mogu koristiti pri sastavljanju zahtjeva

Jezici na kojima se podnosi zahtjev: slovački.

Posljednji put ažurirano: 01/08/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.