Pravna pomoć

Slovačka

Sadržaj omogućio
Slovačka

Nacionalni propisi: Zakon o pravnoj pomoći

Zakon br. 327/2005 o pružanju pravne pomoći osobama kojima je potrebna materijalna pomoć i izmjeni Zakona br. 586/2003 o pravnoj struci i izmjeni Zakona br. 455/1991 o trgovačkoj djelatnosti (Zakon o trgovačkoj djelatnosti), kako je izmijenjen Zakonom br. 8/2005, koji je na snazi od 1. siječnja 2006.


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Slovačka

Pravna pomoć


*obvezan unos

Članak 14. stavak 2. prva alineja — imena i adrese tijela nadležnih za primanje ili slanje

Tijelo nadležno za primanje i slanje je Centar za pravnu pomoć. Zahtjevi se moraju uručiti ili poslati uredu Centra za pravnu pomoć u mjestu uobičajenog ili privremenog boravišta podnositelja.

Članak 14. stavak 2. druga alineja — zemljopisna područja nadležnosti tih tijela

Centar za pravnu pomoć je nadležno tijelo za cijelu Slovačku.

Članak 14. stavak 2. treća alineja — raspoloživa sredstva za primanje informacija

Zahtjevi, koji se moraju podnijeti s pomoću propisanog obrasca, mogu se podnijeti na papiru, elektronički uz uporabu naprednog elektroničkog potpisa ili putem Središnjeg portala javne uprave.

Članak 14. stavak 2. četvrta alineja — jezici koji se mogu koristiti pri sastavljanju zahtjeva

Jezici na kojima se podnosi zahtjev: slovački.

Posljednji put ažurirano: 04/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.