Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Költségmentesség

Anglia és Wales

Tartalomszolgáltató:
Anglia és Wales

Az Egyesült Királyság költségmentességről szóló irányelvnek való megfelelése

15. cikk – A kérelmek feldolgozása

Az Egyesült Királyság költségmentességgel foglalkozó hatóságainak számítógépes rendszerei biztosítják, hogy a kérelmezők tájékoztatást kapjanak a kérelmek befogadásáról, valamint a kérelemmel kapcsolatos bármilyen döntés meghozataláról.

Az illetékes hatóság a kérelmek teljes körű vagy részleges elutasítása esetén mindig nyújt indoklást.

Angliában és Walesben a költségmentességre irányuló legtöbb formanyomtatvány esetében fennáll a magánpraxisból bevont, tapasztalt ügyvédek független testületéhez való fellebbezés joga. A polgári jogi ügyekben nyújtott költségmentességre irányuló kérelmek elutasításának felülvizsgálatára irányuló eljárásokra szintén Skóciában kerül sor. Az Egyesült Királyságban a bíróságok bírósági felülvizsgálaton keresztül megtámadhatják a költségmentességre irányuló kérelmek elutasítását.

16. cikk – Formanyomtatvány

Angliában és Walesben az irányelv alapján létrehozott formanyomtatvány feljogosítja a kérelmezőt a pert megelőző, szükséges tanácsadásra. Bármely kérelmező esetén kérhető további tájékoztatás vagy további formanyomtatvány a bírósági képviselethez. A kezdeti tanácsadást nyújtó ügyvéd segít az ügyfélnek kitölteni a további tájékoztatásra vagy kérelemre irányuló formanyomtatványt, amelyre szükség lehet.

Skócia 2004 novembere óta fogadja el a képviseletre vonatkozó, polgári jogi ügyekben nyújtott költségmentességre irányuló kérelmek formanyomtatványát, azonban jelenleg nincs abban a helyzetben, hogy olyan intézkedéseket vezessen be, amelyek lehetővé teszik az irányelv szerinti, a pert megelőző tanácsadásra és segítségnyújtásra irányuló kérelmek elfogadását. Mindazonáltal a jelenlegi tanácsadási és segítségnyújtási rendszer lehetővé teszi a pert megelőző tanácsadás elérhetővé tételét a külföldi kérelmezők számára, függetlenül az állampolgárságuktól vagy tartózkodási helyüktől.

Az ezen irányelv szerinti formanyomtatvány mellett a határokon átívelő ügyekben az Egyesült Királyság természetesen elfogadja azon személyek költségmentességre irányuló kérelmeit is, akik a kérelmek benyújtására szolgáló, saját nemzeti formanyomtatványukat használják.

Záró rendelkezések

A 18. cikkel kapcsolatban az egyesült királyságbeli költségmentességre vonatkozó teljes körű tájékoztatás és iránymutatás az alábbi weboldalon érhető el:

Jogi Szolgáltatások Bizottsága (Anglia és Wales) (Legal Services Commission for England and Wales): http://www.legalservices.gov.uk/

Költségmentességgel foglalkozó testület (Legal Aid Board) (Skócia): http://www.slab.org.uk/

Az Észak-írországi Jogi Szolgálat Bizottsága (Northern Ireland Legal Services Commission): http://www.nilsc.org.uk/

A költségmentességről szóló irányelv Egyesült Királyságban történő végrehajtásáról szóló átültetési feljegyzés  PDF (104 Kb) en


ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Egyesült Királyság

Anglia és Wales

Költségmentesség


*kötelező választás

A 14. cikk (2) bekezdésének első francia bekezdése – Az illetékes fogadó vagy továbbító hatóságok neve és címe

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

A 14. cikk (2) bekezdésének harmadik francia bekezdése – A kérelmek fogadásának lehetséges módjai

A postán (beleértve a futárszolgálatot) vagy e-mailen a fent megadott címre küldött kérelmeket fogadjuk el. Ezenkívül elfogadjuk az ügyvédek ügyfelük nevében benyújtott, a polgári jogi ügyekben nyújtott költségmentességre irányuló tényleges kérelem benyújtása és elbírálása előtti sürgős lépések megtételére irányuló kérelmeit.

A 14. cikk (2) bekezdésének negyedik francia bekezdése – A kérelem kitöltésére használható nyelvek

A kérelmeket angol nyelven fogadjuk el.  A központi ügyfélszolgálat meg tudja szervezni a kérelmek vagy iratok fordítását, ha a fogadó hatóság kéri.

Utolsó frissítés: 15/12/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.