Költségmentesség

Németország

Tartalomszolgáltató:
Németország

Nemzeti szabályozás PDF (79 Kb) de


ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Németország

Költségmentesség


*kötelező választás

A 14. cikk (2) bekezdésének első francia bekezdése – Az illetékes fogadó vagy továbbító hatóságok neve és címe

A kérelmező lakóhelye (Wohnsitz) vagy szokásos tartózkodási helye (gewöhnlicher Aufenthalt) szerinti körzet helyi bírósága (Amtsgericht) rendelkezik illetékességgel a kimenő kérelmek vonatkozásában. A tartományi kormányok rendeletben (Rechtsverordnungen) felhatalmazhatnak egy adott helyi bíróságot arra, hogy a megkeresett bíróság feladatát több helyi bíróság illetékességi területe tekintetében is ellássa. Észak-Rajna-Vesztfáliában a tartományi bíróságokkal (Landgericht) azonos székhelyen található helyi bíróságok rendelkeznek hatáskörrel és illetékességgel a természetes személyek által határon átnyúló ügyekben előterjesztett, az eljárási költségekkel kapcsolatos könnyítés iránti kérelmek (Prozesskostenhilfe) fogadására és továbbítására, valamint a jogi tanácsadásra vonatkozó határon átnyúló segítségnyújtás iránti kérelmek (Beratungshilfe) továbbítására.

A külföldi tartásdíjakról szóló törvény (Auslandsunterhaltgesetz - AUG) 21. cikke (1) bekezdésének első mondata szerint a tartási követelésekre vonatkozó határon átnyúló ügyekben előterjesztett, az eljárási költségekkel kapcsolatos könnyítés iránti kérelmek tekintetében a továbbító hatóság annak a körzetnek a helyi bírósága lesz, ahol annak a tartományi felsőbíróságnak (Oberlandesgericht) a székhelye található, amelynek az illetékességi területén a kérelmező szokásos tartózkodási helye található.

A megadott címnek a nagy ügyfelek esetében használatos speciális postacímnek kell lennie (aGroßkundenadresse, amely postai irányítószámból és a település nevéből áll), amennyiben van ilyen, ennek hiányában pedig – vagy inkább azon felül – a postafiókcímnek (Postfachadresse). A levélpostai küldemények esetében a nagy ügyfelek esetében használatos speciális postacímet kell alkalmazni, ennek hiányában pedig a postafiókcímet. A sürgős küldemények és csomagok (ideértve a kis csomagokat) esetében csak az utcanévből és házszámból álló teljes címet kell feltüntetni.

Az eljárási költségekkel kapcsolatos könnyítés iránt beérkezett kérelmeket az ügyben eljáró vagy a határozatot végrehajtó bíróság bírálja el.

A 14. cikk (2) bekezdésének harmadik francia bekezdése – A kérelmek fogadásának lehetséges módjai

A következő kommunikációs eszközök állnak rendelkezésre:

Fogadás és küldés céljára: postai szolgáltatás, ideértve a futárszolgálatokat, fax.

Informális kommunikáció céljára: Telefon és e-mail (ahol hivatkoznak rá).

A 14. cikk (2) bekezdésének negyedik francia bekezdése – A kérelem kitöltésére használható nyelvek

Német.

Utolsó frissítés: 08/07/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.