Költségmentesség

Románia

Tartalomszolgáltató:
Románia

– A polgári perrendtartásról szóló 134/2010. sz. törvény 90. és 91. cikke

– Az állami jogsegélynyújtásról szóló, a módosított 193/2008. sz. törvény általi módosításokkal együtt jóváhagyott 51/2008. sz. sürgősségi kormányrendelet

– Az igazságügyi bélyegilletékről szóló, 80/2013. sz. sürgősségi kormányrendelet 42–44. cikke

– A jogi szakmák szervezéséről és gyakorlásáról szóló, módosított 51/1995. sz. törvény


A 14. cikk (2) bekezdésének első francia bekezdése – Az illetékes fogadó vagy továbbító hatóságok neve és címe

Romániában a továbbító hatóság

az Igazságügyi Minisztérium, a nemzetközi joggal és igazságügyi együttműködéssel foglalkozó igazgatóság (Ministerul Justiţiei, Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară),

A polgári és kereskedelmi ügyekkel kapcsolatos nemzetközi igazságügyi együttműködés osztálya (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Str. Apolodor 17, Sector 5, Bukarest 050741

Tel.: + 40372041077, Fax: + 40372041079, Fax: + 40372041084 E-mail: ddit@just.ro

Romániában fogadó hatóság lehet

az Igazságügyi Minisztérium

A nemzetközi joggal és igazságügyi együttműködéssel foglalkozó igazgatóság

A polgári és kereskedelmi ügyekkel kapcsolatos nemzetközi igazságügyi együttműködés osztálya

Str. Apolodor 17, Sector 5, Bukarest 050741

Tel.: + 40372041077, Fax: + 40372041079, Fax: + +40372041084 E-mail: ddit@just.ro

vagy a releváns területi/tárgyi illetékességgel rendelkező román bíróság

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

A 14. cikk (2) bekezdésének második francia bekezdése – A fogadó és továbbító hatóságok illetékességi területe

Ami a fogadó hatóságot illeti, a 193/2008. sz. törvénnyel elfogadott, a polgári ügyekben a költségmentességről szóló 51/2008. sz. módosított sürgősségi kormányrendelet 11. cikke értelmében „a költségmentességi kérelmet ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, amely annak az ügynek az eldöntésében illetékes, amelyre vonatkozóan a költségmentességi kérelmet benyújtották; egy ítélet végrehajtásával kapcsolatban igényelt költségmentesség esetében az illetékes hatóság a végrehajtó bíróság.

Amennyiben nem lehetséges az illetékes bíróság megállapítása, a kérelmet ahhoz a kerületi bírósághoz kell benyújtani, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

A 193/2008. sz. törvénnyel elfogadott, a polgári ügyekben a költségmentességről szóló 51/2008. sz. módosított sürgősségi kormányrendelet 43. cikke értelmében amennyiben a költségmentességi kérelem benyújtásakor az illetékes bíróság megállapítása nem lehetséges, a kérelemről a bukaresti bíróság határoz.

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

A 14. cikk (2) bekezdésének harmadik francia bekezdése – A kérelmek fogadásának lehetséges módjai

A kérelmeket postai úton kell benyújtani.

A 14. cikk (2) bekezdésének negyedik francia bekezdése – A kérelem kitöltésére használható nyelvek

A kérelmet és az igazoló dokumentumokat román fordításban, román nyelven kell benyújtani.

Utolsó frissítés: 14/02/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.