Teisinė pagalba

Austrija

Turinį pateikė
Austrija

Nacionalinės teisės aktai PDF (192 Kb) de


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Austrija

Teisinė pagalba


*būtina nurodyti

14 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka. Kompetentingų priimančiųjų ar perduodančiųjų institucijų pavadinimai ir adresai

Agentūra, kompetentinga perduoti teisinės pagalbos prašymus dėl kitoje valstybėje narėje vykstančio proceso, yra Austrijos apylinkės teismas, kurio jurisdikcijoje gyvena pareiškėjas. Jeigu pareiškėjas turi teisinį atstovą, perduoti prašymą taip pat kompetentingas apylinkės teismas, kurio jurisdikcijoje gyvena pareiškėjo teisinis atstovas.

Gaunančioji agentūra, kuriai iš kitos valstybės narės siunčiami prašymai suteikti teisinę pagalbą, yra Austrijos teismas, kuriame pirmąja instancija yra arba buvo nagrinėjama byla, dėl kurios teikiamas prašymas. Jeigu byla Austrijoje dar neišnagrinėta, gaunančioji agentūra yra apylinkės teismas, kurio jurisdikcijoje yra atsakovo nuolatinė arba įprastinė gyvenamoji vieta, o kitais atvejais – Vienos miesto apylinkės teismas (Bezirksgericht Innere Stadt Wien).

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

14 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka. Būdai, kuriais galima teikti prašymus

Būdai, kuriais šios institucijos gali gauti prašymus:

Paštu ir faksu.

14 straipsnio 2 dalies ketvirta įtrauka. Kalbos, kurios gali būti vartojamos pildant prašymus

Kalbos, kurios gali būti vartojamos sudarant prašymus:

Vokiečių ir anglų.

Paskutinis naujinimas: 06/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.