Teisinė pagalba

Kroatija

Turinį pateikė
Kroatija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Kroatija

Teisinė pagalba


*būtina nurodyti

14 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka. Kompetentingų priimančiųjų ar perduodančiųjų institucijų pavadinimai ir adresai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (kroatų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Institucija, Kroatijos Respublikoje kompetentinga siųsti ir gauti prašymus, yra:

Kroatijos Respublikos teisingumo ministerija (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

Tel. +385 1 371 40 00

Faks. +385 1 371 45 07

Interneto svetainė http://www.mprh.hr

14 straipsnio 2 dalies antra įtrauka. Priimančiųjų ir perduodančiųjų institucijų kompetencijos geografinės vietovės

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (kroatų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Kroatijos Respublikos teisingumo ministerija yra kompetentinga institucija visoje Kroatijos Respublikos teritorijoje.

14 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka. Būdai, kuriais galima teikti prašymus

Prašymai Kroatijos Respublikoje priimami paštu.

14 straipsnio 2 dalies ketvirta įtrauka. Kalbos, kurios gali būti vartojamos pildant prašymus

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (kroatų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Jeigu Europos Sąjungos valstybėje narėje buveinę ar nuolatinę gyvenamąją vietą turinti šalis prašo teisinės pagalbos vykstant tarptautiniam ginčui Kroatijos Respublikos teisme, atitinkamos formos ir dokumentai, kuriuos reikia pateikti, turi būti išversti į kroatų kalbą. Jeigu buveinę ar gyvenamąją vietą Kroatijos Respublikoje turinti šalis prašo teisinės pagalbos nagrinėjant tarptautinį ginčą kitos Europos Sąjungos valstybės narės teisme, prašymą ir lydimuosius dokumentus į atitinkamos Europos Sąjungos valstybės narės oficialiąją kalbą ar vieną iš oficialiųjų kalbų, taip pat į kompetentingos gaunančiosios institucijos oficialiąją kalbą išvers teisingumo ministerija.

Paskutinis naujinimas: 25/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.