Teisinė pagalba

Kroatija

Turinį pateikė
Kroatija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Kroatija

Teisinė pagalba


*būtina nurodyti

14 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka. Kompetentingų priimančiųjų ar perduodančiųjų institucijų pavadinimai ir adresai

Institucija, Kroatijos Respublikoje kompetentinga perduoti ir priimti prašymus, yra:

Kroatijos Respublikos teisingumo ir administravimo ministerija (Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

Telefonas +385 1 371 40 00

Faksas +385 1 371 45 07

Svetainė https://mpu.gov.hr/

14 straipsnio 2 dalies antra įtrauka. Priimančiųjų ir perduodančiųjų institucijų kompetencijos geografinės vietovės

Kroatijos Respublikos teisingumo ir administravimo ministerija yra kompetentinga institucija visoje Kroatijos Respublikos teritorijoje.

14 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka. Būdai, kuriais galima teikti prašymus

Prašymai Kroatijos Respublikoje priimami paštu.

14 straipsnio 2 dalies ketvirta įtrauka. Kalbos, kurios gali būti vartojamos pildant prašymus

Jeigu Europos Sąjungos valstybėje narėje buveinę ar nuolatinę gyvenamąją vietą turinti šalis prašo teisinės pagalbos vykstant tarptautiniam ginčui Kroatijos Respublikos teisme, atitinkamos formos ir dokumentai, kuriuos reikia pateikti, turi būti išversti į kroatų kalbą. Jeigu buveinę ar gyvenamąją vietą Kroatijos Respublikoje turinti šalis prašo teisinės pagalbos nagrinėjant tarptautinį ginčą kitos Europos Sąjungos valstybės narės teisme, prašymą ir lydimuosius dokumentus į atitinkamos Europos Sąjungos valstybės narės oficialiąją kalbą ar vieną iš oficialiųjų kalbų, taip pat į kompetentingos gaunančiosios institucijos oficialiąją kalbą išvers Teisingumo ir administravimo ministerija.

Paskutinis naujinimas: 02/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.