Teisinė pagalba

Kipras

Turinį pateikė
Kipras

Nacionalinę teisę PDF (73 Kb) el


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Kipras

Teisinė pagalba


*būtina nurodyti

14 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka. Kompetentingų priimančiųjų ar perduodančiųjų institucijų pavadinimai ir adresai

Institucija, kompetentinga perduoti asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta arba įprastinė gyvenamoji vieta yra Kipre, pateiktus prašymus, yra Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerija.

Institucija, kompetentinga priimti asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta arba įprastinė gyvenamoji vieta yra ne Kipre, o kitoje valstybėje narėje, pateiktus prašymus, yra Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerija.

Adresas: Ministry of Justice and Public Order

Leoforos Athalassas 125, 1461 Nicosia

Telefonas +357 22805950

Faksas +357 22518356

El. paštas registry@mjpo.gov.cy

14 straipsnio 2 dalies antra įtrauka. Priimančiųjų ir perduodančiųjų institucijų kompetencijos geografinės vietovės

Visa Kipro Respublikos teritorija.

14 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka. Būdai, kuriais galima teikti prašymus

Paštu, e. paštu arba faksu

14 straipsnio 2 dalies ketvirta įtrauka. Kalbos, kurios gali būti vartojamos pildant prašymus

Graikų ir anglų

Paskutinis naujinimas: 12/07/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.