Teisinė pagalba

Estija

Turinį pateikė
Estija

Tarybos direktyva 2003/8/EB buvo perkelta į Estijos teisę Valstybės teisinės pagalbos įstatymu, kuris įsigaliojo 2005 m. kovo 1 d.


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Estija

Teisinė pagalba


*būtina nurodyti

14 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka. Kompetentingų priimančiųjų ar perduodančiųjų institucijų pavadinimai ir adresai

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

14 straipsnio 2 dalies antra įtrauka. Priimančiųjų ir perduodančiųjų institucijų kompetencijos geografinės vietovės

Valstybės teisinės pagalbos prašymo pateikimo sąlygos nustatytos Valstybės teisinės pagalbos įstatymo 10 straipsnyje.

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

14 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka. Būdai, kuriais galima teikti prašymus

Valstybės teisinės pagalbos prašymai turi būti pateikiami raštu kompetentingam apylinkės teismui. Prašymo forma pateikiama Teisingumo ministerijos interneto svetainėje, be to, ją galima rasti kiekviename teisme ir advokatų kontoroje.

14 straipsnio 2 dalies ketvirta įtrauka. Kalbos, kurios gali būti vartojamos pildant prašymus

Valstybės teisinės pagalbos prašymai turi būti pateikti estų kalba. Prašymus galima teikti ir anglų kalba, jeigu teisinės pagalbos prašo kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje gyvenantis fizinis asmuo arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar juridinis asmuo. Kitomis kalbomis teismui pateikti prašymai grąžinami prašymo pateikėjui.

Paskutinis naujinimas: 29/03/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.