Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
  Swipe to change

  Teisinė pagalba

  Prancūzija

  Turinį pateikė
  Prancūzija

  Nacionalinės teisės aktai, susiję su teisine pagalba yra įstatymas 91-647 ir dekretas 91-1266.


  14 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka. Kompetentingų priimančiųjų ar perduodančiųjų institucijų pavadinimai ir adresai

  Teisingumo ministerija, Teisių siekti teisingumo ir kreiptis į teismus užtikrinimo ir pagalbos aukoms tarnyba (Service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes), Teisinės pagalbos biuras (Bureau de l'aide juridictionnelle)

  Biuro adresas: 13 Place Vendôme; 75042 Paris CEDEX 01; Prancūzija

  Tel. +33 1 70 22 74 12

  E. paštas baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr

  14 straipsnio 2 dalies antra įtrauka. Priimančiųjų ir perduodančiųjų institucijų kompetencijos geografinės vietovės

  Jurisdikcijos geografinės sritys yra žemyninė Prancūzija, užjūrio departamentai (Gvadelupa, Martinika, Majotas, Prancūzijos Gviana ir Reunjonas) ir Sen Pjeras ir Mikelonas.

  14 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka. Būdai, kuriais galima teikti prašymus

  Paštu šiuo adresu:

  Teisingumo ministerija, Teisių siekti teisingumo ir kreiptis į teismus užtikrinimo ir pagalbos aukoms tarnyba (Service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes), Teisinės pagalbos biuras (Bureau de l'aide juridictionnelle)

  13, place Vendôme

  75042 Paris CEDEX 01

  Prancūzija

  14 straipsnio 2 dalies ketvirta įtrauka. Kalbos, kurios gali būti vartojamos pildant prašymus

  Paraiškos turi būti teikiamos prancūzų kalba.

  Paskutinis naujinimas: 17/02/2020

  Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.