Teisinė pagalba

Vokietija

Turinį pateikė
Vokietija

Nacionalinės teisės aktai PDF (79 Kb) de


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Vokietija

Teisinė pagalba


*būtina nurodyti

14 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka. Kompetentingų priimančiųjų ar perduodančiųjų institucijų pavadinimai ir adresai

Apygardos, kurioje prašymo autorius turi nuolatinę gyvenamąją vietą (Wohnsitz) arba įprastinę gyvenamąją vietą (gewöhnlicher Aufenthalt), teismas (vok. Amtsgericht) yra kompetentingas siųsti gautus prašymus. Federalinės žemės savivaldos gali potvarkiu (Rechtsverordnungen) nurodyti, kad teismo siunčiamus teisminius pavedimus apygardai, kurioje yra keli apygardos teismai, atliks vienas apygardos teismas. Šiaurės Reino-Vestfalijos apylinkių teismai, esantys ten pat, kur ir žemių teismai (Landgericht) yra kompetentingos institucijos priimti ir perduoti fizinių asmenų prašymus dėl teisinės pagalbos tarptautiniuose ginčuose (Prozesskostenhilfe) ir perduoti prašymus dėl teisinių konsultacijų tarptautiniuose ginčuose(Beratungshilfe).

Perduodančiąja institucija, kompetentinga tvarkyti prašymus suteikti teisinę pagalbą tarptautiniuose ginčuose dėl išlaikymo, pagal Įstatymo dėl išlaikymo išmokų išieškojimo užsienyje (Auslandsunterhaltsgesetz) 21 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį bus paskirtas apylinkės teismas, veikiantis apeliacinio apygardos teismo (Oberlandesgericht), kurio veiklos teritorijoje yra pareiškėjo įprastinė gyvenamoji vieta, buveinės teritorijoje.

Rašant pašto adresą iš pradžių rašomas pašto kodas, po juo, jei žinomas, pašto dėžutės numeris. Siunčiant laiškus pirmiausia reikia nurodyti pašto kodą, po juo - pašto dėžutės numerį. Siunčiant skubias siuntas ir siuntinius (įskaitant mažus paketus) reikia nurodyti gatvės pavadinimą ir namo numerį.

Pirmosios instancijos teismas (Prozessgericht) arba vykdantysis teismas (Vollstreckungsgericht) yra kompetentingos institucijos priimti gaunamus prašymus dėl teisinės pagalbos.

14 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka. Būdai, kuriais galima teikti prašymus

Galima naudotis toliau nurodytomis ryšio priemonėmis:

gavimui ir siuntimui: paštas ir pasiuntinių paslaugos, faksas.

Neoficialiems ryšiams: telefonas ir e. paštas, jei e. pašto adresas nurodytas.

14 straipsnio 2 dalies ketvirta įtrauka. Kalbos, kurios gali būti vartojamos pildant prašymus

Vokiečių k.

Paskutinis naujinimas: 30/06/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.