Teisinė pagalba

Italija

Turinį pateikė
Italija

Teisinės pagalbos suteikimo tvarka reglamentuojama 2002 m. gegužės 30 d. prezidento dekretu Nr. 155 (suvestinėje teisinių nuostatų ir taisyklių dėl teismo mokesčių redakcijoje), kurio susijusias nuostatas galima rasti priede PDF (256 Kb) it.


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Italija

Teisinė pagalba


*būtina nurodyti

14 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka. Kompetentingų priimančiųjų ar perduodančiųjų institucijų pavadinimai ir adresai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (italų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

TEISINGUMO MINISTERIJA

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tel.: 0039 06.6885.2633

faks.: 0039 06.6889.7528

e. paštas cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula 70 – 00186 Roma

14 straipsnio 2 dalies antra įtrauka. Priimančiųjų ir perduodančiųjų institucijų kompetencijos geografinės vietovės

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (italų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Teisingumo ministerija (Ministero della Giustizia)

Teismų reikalų departamentas (Dipartimento Affari di Giustizia)

Tarptautinių reikalų ir teismų bendradarbiavimo generalinis direktoratas (Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria)

I skyrius – Tarptautinis teismų bendradarbiavimas (Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale)

Tel. + 39 06 6885 2633

Faks. + 39 06 6889 7528

El. paštas

cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula 70 – 00186 Rome

14 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka. Būdai, kuriais galima teikti prašymus

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (italų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Vienintelė atsakinga institucija Italijoje yra

Teisingumo ministerija

Teismų reikalų departamentas

Tarptautinių reikalų ir teismų bendradarbiavimo generalinis direktoratas

I skyrius – Tarptautinis teismų bendradarbiavimas

Tel.: + 39 06 6885 2633 – + 39 06 6885 2305 – + 39 06 6885 2180

El. paštas

cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula 70 – 00186 Rome

14 straipsnio 2 dalies ketvirta įtrauka. Kalbos, kurios gali būti vartojamos pildant prašymus

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (italų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Italų, anglų ir prancūzų.

Paskutinis naujinimas: 04/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.