Teisinė pagalba

Nyderlandai

Turinį pateikė
Nyderlandai

Nyderlandai įgyvendino EB direktyvą galiojančiame teisinės pagalbos įstatyme. Tai padaryta 2005 m. vasario 19 d. įstatymu (Stb. 2005, 90), kuris įsigaliojo 2005 m. kovo 2 d. Nuo šios datos nauji 23a–23k straipsniai reglamentuoja teisinę pagalbą tarptautiniams ginčams Europoje. Be abejo, ši galimybė jau buvo anksčiau, tai yra nuo 2004 m. lapkričio 30 d., kai direktyva turėjo būti įgyvendinta Olandijos teisinėje sistemoje. (anglų k. PDF (28 Kb) en) (olandų k. PDF (211 Kb) nl)


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Nyderlandai

Teisinė pagalba


*būtina nurodyti

14 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka. Kompetentingų priimančiųjų ar perduodančiųjų institucijų pavadinimai ir adresai

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

14 straipsnio 2 dalies antra įtrauka. Priimančiųjų ir perduodančiųjų institucijų kompetencijos geografinės vietovės

Teisinės pagalbos taryba bylų, susijusių tik su Nyderlandais, atžvilgiu yra kompetentinga tik vakarinėje Nyderlandų dalyje. Tačiau tarptautinių ginčų (europinių) atžvilgiu ši taryba yra pagrindinė institucija, kompetentinga visoje šalyje.

14 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka. Būdai, kuriais galima teikti prašymus

Prašymai gali būti siunčiami faksu ar paštu. Hagos taryba priima prašymus ne tik atsiųstus elektoriniu paštu (kuriuose dažnai nėra pateikiama visa reikiama informacija).

14 straipsnio 2 dalies ketvirta įtrauka. Kalbos, kurios gali būti vartojamos pildant prašymus

Prašymai gali būti pateikiami olandų ir anglų kalbomis. Bet taip pat užpildytus prancūzų ar vokiečių kalba.

Paskutinis naujinimas: 16/05/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.