Juridiskā palīdzība

Kipra

Saturu nodrošina
Kipra

Valstu tiesībās PDF (73 Kb) el


KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Kipra

Juridiskā palīdzība


*jāaizpilda obligāti

14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

Iestāde, kas ir kompetenta pārsūtīt to personu iesniegumus, kuru domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta atrodas Kiprā, ir Tieslietu un sabiedriskās kārtības ministrija.

Iestāde, kas ir kompetenta saņemt to personu iesniegumus, kuru domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta atrodas citā dalībvalstī, ir Tieslietu un sabiedriskās kārtības ministrija.

Adrese: Tieslietu un sabiedriskās kārtības ministrija (Ministry of Justice and Public Order)

Leoforos Athalassas 125, 1461 Nicosia

Tālr.: +357 22805950

Fakss: +357 22518356

E-pasts: registry@mjpo.gov.cy

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

Visa Kipras Republikas teritorija.

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

Pa pastu, e-pastu vai faksu

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

Grieķu un angļu valodā

Lapa atjaunināta: 12/07/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.