Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
  Swipe to change

  Juridiskā palīdzība

  Francija

  Saturu nodrošina
  Francija

  Valsts tiesību akti par juridisko palīdzību ir Likums 91-647 un Dekrēts 91-1266.


  KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

  Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

  Francija

  Juridiskā palīdzība


  *jāaizpilda obligāti

  14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

  Tieslietu ministrija, Tiesību un tiesu pieejamības un upuru atbalsta departaments (Service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes), Juridiskās palīdzības birojs (Bureau de l'aide juridictionnelle)

  Biroja adrese: 13 Place Vendôme; 75042 Paris CEDEX 01; France

  Tālrunis: +33 1 70 22 74 12

  E-pasts: baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr

  14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

  Jurisdikcijas ģeogrāfiskie apgabali ir Francijas kontinentālā daļa, aizjūras departamenti (Gvadelupa, Martinika, Majota, Franču Gviāna un Reinjona) un Senpjēra un Mikelona.

  14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

  Pa pastu uz šādu adresi:

  Tieslietu ministrija, Tiesību un tiesu pieejamības un upuru atbalsta departaments (Service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes), Juridiskās palīdzības birojs (Bureau de l'aide juridictionnelle)

  13, place Vendôme

  75042 Paris CEDEX 01

  France

  14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

  Pieteikumi ir jāaizpilda franču valodā.

  Lapa atjaunināta: 17/02/2020

  Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.