Juridiskā palīdzība

Itālija

Saturu nodrošina
Itālija

Juridisko palīdzību reglamentē 2002. gada 30. maija Prezidenta dekrēts (DPR) Nr. 155 (tiesas nodevu normatīvo noteikumu un nosacījumu konsolidētais teksts), kura attiecīgie noteikumi ir pievienoti pielikumā PDF (256 Kb) it.


KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Itālija

Juridiskā palīdzība


*jāaizpilda obligāti

14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (TIESLIETU MINISTRIJA)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tālr.: +39 06 6885 2633

Fakss: +39 06 6889 7528

E-pasts: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rome, Italy

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

Vienīgā atbildīgā iestāde Itālijā

Tieslietu ministrija

Tieslietu departaments

Starptautisko lietu un tiesu iestāžu sadarbības ģenerāldirektorāts

I birojs — Starptautiskā tiesu iestāžu sadarbība

Tālrunis: 0039 06.6885.2633 - 0039 06.6885.2305 - 0039 06.6885.2180

E-pasts:

cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rome

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

Pieteikumus var iesniegt divos veidos:

1) pa e-pastu: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

2) ar ierakstītu vēstuli uz šādu adresi:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Via Arenula 70 - 00186 Rome

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

Itāļu, angļu, franču

Lapa atjaunināta: 04/04/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.