Juridiskā palīdzība

Nīderlande

Saturu nodrošina
Nīderlande

Nīderlande ir īstenojusi EK Direktīvu esošajā Likumā par juridisko palīdzību. Tas izdarīts ar 2005. gada 19. februāra likumu (Stb. 2005, 90), kas stājās spēkā 2005. gada 2. martā. Kopš tās dienas jaunie panti 23 a-23 k nosaka juridisko palīdzību Eiropas pārrobežu lietās. Protams, tas bija iespējams arī iepriekš, kad Direktīvu ieviesa Nīderlandes tiesu sistēmā 2004. gada 30. novembrī. (angļu PDF (28 Kb) en) (holandiešu PDF (211 Kb) nl)


14. panta 2. punkta pirmais ievilkums — Kompetento saņēmēju vai pārsūtītāju iestāžu nosaukumi un adreses

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

14. panta 2. punkta otrais ievilkums — Saņēmēju un pārsūtītāju iestāžu teritoriālā kompetence

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

Lietās, kas attiecas tikai uz Nīderlandi, minētajai padomei ir jurisdikcija Nīderlandes rietumu daļā. Taču pārrobežu („Eiropas”) lietās, Hāgas padomei ir centrālā jurisdikcija visā valstī.

14. panta 2. punkta trešais ievilkums — Pieprasījumu nogādāšanai pieejamie līdzekļi

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

Pieprasījumus var nosūtīt pa faksu vai pa pastu. Hāgas padome ne tikai pieņem pa e-pastu nosūtītus pieprasījumus (kas bieži mēdz būt nepilnīgi).

14. panta 2. punkta ceturtais ievilkums — Valodas, kuras var lietot pieprasījuma veidlapas aizpildīšanā

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

Pieprasījumus var iesniegt holandiešu un angļu valodā. Arī franču un vācu valodā iesniegtus pieprasījumus.

Lapa atjaunināta: 13/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.