Għajnuna legali

Bulgarija

Il-kontenut ipprovdut minn
Bulgarija

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Bulgarija

Assistenza Legali


*input mandatarju

L-Artikolu 14(2), l-ewwel inċiż – Ismijiet u indirizzi tal-awtoritajiet kompetenti riċeventi jew trażmittenti

L-awtorità riċevitriċi u trażmettitriċi:

Il-Ministeru tal-Ġustizzja

Id-Diretorat tal-Kooperazzjoni Ġuridika Internazzjonali u l-Affarijiet Ewropej

L-Unità tal-Kooperazzjoni f'Materji Ċivili

Indirizz amministrattiv: Ul. Slavyanska No 1

Kodiċi postali: 1040

Belt/muniċipalità: Sofija

Telefown: (+359-2) 92 37 544;

92 37 576

Indirizz elettroniku: civil@justice.government.bg

L-Artikolu 14(2), it-tieni inċiż – Iż-żona ġeografika ta' ġuriżdizzjoni tal-awtoritajiet riċeventi u trażmittenti

L-awtoritajiet riċevituri u trażmettituri għandhom ġuriżdizzjoni fuq it-territorju kollu tal-Bulgarija.

L-Artikolu 14(2), it-tielet inċiż – Metodi disponibbli biex jiġu rċevuti l-applikazzjonijiet

Talbiet għal għajnuna legali jridu jintbagħtu lill-Ministeru tal-Ġustizzja bil-posta jew jiġu ppreżentati direttament fir-reġistru tal-Ministeru.

L-Artikolu 14(2), ir-rabà inċiż – Il-lingwi li jistgħu jintużaw għat-tlestija tal-applikazzjoni

It-talbiet u d-dokumenti ta' akkumpanjament iridu jkunu mfassla bil-Bulgaru jew tradotti għall-Bulgaru.

L-aħħar aġġornament: 26/09/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.