Għajnuna legali

Ċipru

Il-kontenut ipprovdut minn
Ċipru

Liġi nazzjonali PDF (73 Kb) el


SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Ċipru

Assistenza Legali


*input mandatarju

L-Artikolu 14(2), l-ewwel inċiż – Ismijiet u indirizzi tal-awtoritajiet kompetenti riċeventi jew trażmittenti

L-awtorità kompetenti biex tittrażmetti r-rikorsi magħmula minn persuni b’domiċilju jew b’residenza abitwali f’Ċipru hija l-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Ordni Pubbliku.

L-awtorità kompetenti biex tirċievi r-rikorsi magħmula minn persuni b’domiċilju jew b’residenza abitwali fi Stat Membru ieħor li mhuwiex Ċipru hija l-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Ordni Pubbliku.

Indirizz: Ministry of Justice and Public Order

125 Athalassas Avenue, 1461 Nicosia

Tel.: +357 22805950

Faks: +357 22518356

Email: registry@mjpo.gov.cy

L-Artikolu 14(2), it-tieni inċiż – Iż-żona ġeografika ta' ġuriżdizzjoni tal-awtoritajiet riċeventi u trażmittenti

It-territorju kollu kemm hu tar-Repubblika ta’ Ċipru.

L-Artikolu 14(2), it-tielet inċiż – Metodi disponibbli biex jiġu rċevuti l-applikazzjonijiet

Bil-posta, email jew faks

L-Artikolu 14(2), ir-rabà inċiż – Il-lingwi li jistgħu jintużaw għat-tlestija tal-applikazzjoni

Grieg u Ingliż

L-aħħar aġġornament: 04/03/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.