Għajnuna legali

Estonja

Il-kontenut ipprovdut minn
Estonja

Id-Direttiva tal-Kunsill 2003/8/KE ġiet trasposta fil-liġi Estonjana bl-Att dwar l-Għajnuna Legali mill-Istat, li daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Marzu 2005.


L-Artikolu 14(2), l-ewwel inċiż – Ismijiet u indirizzi tal-awtoritajiet kompetenti riċeventi jew trażmittenti

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

L-Artikolu 14(2), it-tieni inċiż – Iż-żona ġeografika ta' ġuriżdizzjoni tal-awtoritajiet riċeventi u trażmittenti

Il-kundizzjonijiet għas-sottomissjoni ta’ applikazzjoni għall-għajnuna legali mill-Istat huma stabbiliti fit-Taqsima 10 tal-Att dwar l-Għajnuna Legali mill-Istat.

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

L-Artikolu 14(2), it-tielet inċiż – Metodi disponibbli biex jiġu rċevuti l-applikazzjonijiet

L-applikazzjonijiet għal għajnuna legali mill-Istat għandhom jiġu ppreżentati lill-qorti tal-kontea kompetenti bil-miktub. Il-formola ta 'applikazzjoni hija disponibbli fuq il-websajt tal-Ministeru tal-Ġustizzja u f'kull qorti u ditta legali.

L-Artikolu 14(2), ir-rabà inċiż – Il-lingwi li jistgħu jintużaw għat-tlestija tal-applikazzjoni

L-applikazzjonijiet għall-għajnuna legali mill-Istat għandhom jiġu ppreżentati bl-Estonjan. L-applikazzjonijiet jistgħu jiġu ppreżentati wkoll bl-Ingliż jekk issir l-applikazzjoni għall-għajnuna legali minn persuna fiżika li tirrisjedi fi Stat Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea jew minn ċittadin jew persuna ġuridika ta’ Stat Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea. L-applikazzjonijiet ippreżentati lill-qorti b'kull lingwa oħra jiġu mibgħuta lura lill-applikant.

L-aħħar aġġornament: 29/03/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.