Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Franċiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Għajnuna legali

Franza

Il-kontenut ipprovdut minn
Franza

It-testi dwar id-dritt nazzjonali tal-għajnuna ġudizzjarja huma l-Liġi 91-647 u d-Digriet 91-1266.


L-Artikolu 14(2), l-ewwel inċiż – Ismijiet u indirizzi tal-awtoritajiet kompetenti riċeventi jew trażmittenti

Il-Ministeru tal-Ġustizzja, id-Dipartiment għall-Aċċess għal-Liġi u l-Ġustizzja u l-Appoġġ għall-Vittmi, l-Uffiċċju tal-Assistenza Legali

Indirizz tal-uffiċċju: 13 Place Vendôme; 75042 Paris CEDEX 01; France

Telefown: +33 1 70 22 74 12

Indirizz tal-posta elettronika: baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr

L-Artikolu 14(2), it-tieni inċiż – Iż-żona ġeografika ta' ġuriżdizzjoni tal-awtoritajiet riċeventi u trażmittenti

Iż-żoni ġeografiċi fil-kompetenza tagħha huma Franza metropolitana, id-dipartimenti ‘l barra minn Franza (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, il-Guyana u La Réunion) u Saint-Pierre u Miquelon.

L-Artikolu 14(2), it-tielet inċiż – Metodi disponibbli biex jiġu rċevuti l-applikazzjonijiet

Bil-posta, fl-indirizz:

Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle

13, place Vendôme

75042 Paris CEDEX 01

France

L-Artikolu 14(2), ir-rabà inċiż – Il-lingwi li jistgħu jintużaw għat-tlestija tal-applikazzjoni

L-applikazzjonijiet iridu jimtlew bil-lingwa Franċiża.

L-aħħar aġġornament: 17/02/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.