Għajnuna legali

Italja

Il-kontenut ipprovdut minn
Italja

L-għajnuna legali hija regolata bid-Digriet Presidenzjali (DPR) Nru 155 tat-30 ta’ Mejju 2002 (test konsolidat ta’ dispożizzjonijiet leġiżlattivi dwar miżati tal-qorti), li d-dispożizzjonijiet rilevanti tiegħu huma annessi PDF (256 Kb) it.


L-Artikolu 14(2), l-ewwel inċiż – Ismijiet u indirizzi tal-awtoritajiet kompetenti riċeventi jew trażmittenti

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna it-Taljan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Ministry of Justice)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tel.: +39 06 6885 2633

Faks: +39 06 6889 7528

Posta elettronika: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rome, Italy

L-Artikolu 14(2), it-tieni inċiż – Iż-żona ġeografika ta' ġuriżdizzjoni tal-awtoritajiet riċeventi u trażmittenti

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna it-Taljan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

L-unika awtorità responsabbli fl-Italja

Il-Ministeru għall-Ġustizzja

Id-Dipartiment għall-Affarijiet Ġudizzjarji

Id-Direttorat għall-Affarijiet Internazzjonali u l-Kooperazzjoni Ġudizzjarja

Uffiċċju I – Kooperazzjoni Ġudizzjarja Internazzjonali

Tel.: 0039 06.6885.2633 - 0039 06.6885.2305 - 0039 06.6885.2180

Email:

cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula 70 – 00186 Rome

L-Artikolu 14(2), it-tielet inċiż – Metodi disponibbli biex jiġu rċevuti l-applikazzjonijiet

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna it-Taljan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

L-applikazzjonijiet jistgħu jaslu b’żewġ modi:

1) b’email: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

(2) b’ittra rreġistrata lil dan l-indirizz:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Via Arenula 70 - 00186 Rome

L-Artikolu 14(2), ir-rabà inċiż – Il-lingwi li jistgħu jintużaw għat-tlestija tal-applikazzjoni

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna it-Taljan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Taljan, Ingliż, Franċiż

L-aħħar aġġornament: 04/04/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.