Għajnuna legali

Lussemburgu

Il-kontenut ipprovdut minn
Lussemburgu

Liġi nazzjonali PDF (2031 Kb) fr


SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Lussemburgu

Assistenza Legali


*input mandatarju

L-Artikolu 14(2), l-ewwel inċiż – Ismijiet u indirizzi tal-awtoritajiet kompetenti riċeventi jew trażmittenti

Ministère de la Justice

Indirizz Amministrattiv: 13, rue Erasme; L-1468 Luxembourg-Kirchberg

L-Artikolu 14(2), it-tieni inċiż – Iż-żona ġeografika ta' ġuriżdizzjoni tal-awtoritajiet riċeventi u trażmittenti

Mhux applikabbli

L-Artikolu 14(2), it-tielet inċiż – Metodi disponibbli biex jiġu rċevuti l-applikazzjonijiet

It-talbiet għall-għajnuna ġudizzjarja jiġu rċevuti bil-posta fl-indirizz postali tal-Ministeru tal-Ġustizzja, L-2934 Luxembourg. F’każijiet urġenti, jekk ikun meħtieġ trattament mgħaġġel, tista’ tintbagħat talba għall-għajnuna ġudizzjarja permezz ta’ fax fin-numri li ġejjin:

  • (352) 22 52 96 jew
  • (352) 26 68 48 61

Jekk it-talba tintbagħat bil-fax, l-oriġinal tat-talba għall-għajnuna ġudizzjarja għandu jintbagħat ukoll bil-posta fl-iqsar żmien possibbli.

L-Artikolu 14(2), ir-rabà inċiż – Il-lingwi li jistgħu jintużaw għat-tlestija tal-applikazzjoni

Talba għall-għajnuna ġudizzjarja li ssir lil-Lussemburgu għandha tintbagħat f’waħda mil-lingwi amministrattivi li hemm fis-seħħ, jiġifieri:

  • fil-lingwa Lussemburgiża; jew
  • fil-lingwa Franċiża; jew
  • fil-lingwa Ġermaniża.
L-aħħar aġġornament: 31/03/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.