Għajnuna legali

Slovakkja

Il-kontenut ipprovdut minn
Slovakkja

Regola nazzjonali: L-Att dwar l-Għajnuna Legali

L-Att Nru 327/2005 dwar l-għoti ta’ għajnuna legali lil persuni fi bżonn materjali u li jemenda l-Att Nru 586/2003 dwar il-professjoni legali u li jemenda l-Att Nru 455/1991 dwar l-attività kummerċjali (l-Att dwar in-Negozju), kif emendat bl-Att Nru 8/2005, li ilu fis-seħħ mill-1 ta’ Jannar 2006.


SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Slovakkja

Assistenza Legali


*input mandatarju

L-Artikolu 14(2), l-ewwel inċiż – Ismijiet u indirizzi tal-awtoritajiet kompetenti riċeventi jew trażmittenti

L-awtorità kompetenti li tirċievi u tittrażmetti hija ċ-Ċentru tal-Għajnuna Legali. L-applikazzjonijiet jridu jiġu ppreżentati jew jintbagħtu lill-uffiċċju taċ-Ċentru tal-Għajnuna Legali li jaħdmu fil-post fejn jirrisjedu normalment jew temporanjament l-applikant.

L-Artikolu 14(2), it-tieni inċiż – Iż-żona ġeografika ta' ġuriżdizzjoni tal-awtoritajiet riċeventi u trażmittenti

Iċ-Ċentru tal-Għajnuna Legali huwa l-awtorità kompetenti għas-Slovakkja kollha.

L-Artikolu 14(2), it-tielet inċiż – Metodi disponibbli biex jiġu rċevuti l-applikazzjonijiet

L-applikazzjonijiet, li jridu jsiru permezz tal-formola preskritta, jistgħu jiġu ppreżentati fuq karta, b’mod elettroniku b’firma elettronika avvanzata jew permezz tal-Portal Ċentrali tal-Amministrazzjoni Pubblika.

L-Artikolu 14(2), ir-rabà inċiż – Il-lingwi li jistgħu jintużaw għat-tlestija tal-applikazzjoni

Il-lingwi li jistgħu jintużaw għall-preżentazzjoni ta' applikazzjonijiet: is-Slovakk.

L-aħħar aġġornament: 04/04/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.