Rechtsbijstand

Oostenrijk

Inhoud aangereikt door
Oostenrijk

Nationale wetgeving PDF (192 Kb) de


BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Oostenrijk

Rechtsbijstand


*verplichte invoer

Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

De autoriteit die verantwoordelijk is voor het verzenden van verzoeken om rechtsbijstand betreffende procedures in een andere lidstaat is de Oostenrijkse arrondissementsrechtbank (Bezirksgericht) binnen het gebied waarvan de verzoeker zijn of haar verblijfplaats heeft. Indien de verzoeker een wettelijke vertegenwoordiger heeft, is ook de arrondissementsrechtbank binnen het gebied waarvan de wettelijke vertegenwoordiger zijn of haar verblijfplaats heeft, bevoegd.

De ontvangende instantie voor een verzoek om rechtsbijstand dat vanuit een andere lidstaat is verzonden, is het Oostenrijkse gerecht waarbij de procedure waarop het verzoek betrekking heeft in eerste aanleg aanhangig is of is geweest. Indien er in Oostenrijk nog geen procedure aanhangig is, is de ontvangende instantie de arrondissementsrechtbank binnen het gebied waarvan de verweerder zijn of haar woonplaats of gewone verblijfplaats heeft dan wel de arrondissementsrechtbank Wenen-Binnenstad (Bezirksgericht Innere Stadt Wien).

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

De middelen waarover deze autoriteiten beschikken om verzoeken te ontvangen:

post en fax.

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

Talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen:

Duits en Engels.

Laatste update: 08/07/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.