Rechtsbijstand

Bulgarije

Inhoud aangereikt door
Bulgarije

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Bulgarije

Rechtsbijstand


*verplichte invoer

Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

De verzendende en ontvangende autoriteit is:

Ministerie van Justitie

Directoraat Internationale juridische samenwerking en Europese aangelegenheden

Eenheid Samenwerking in burgerlijke zaken

Administratief adres: Ul. Slavyanska nr. 1

Postcode: 1040

Stad/gemeente: Sofia

Telefoon: (+359-2) 92 37 544; 92 37 576

E-mail: civil@justice.government.bg

Artikel 14, lid 2, tweede streepje — de territoriale bevoegdheid van de verzendende en ontvangende autoriteiten

De ontvangende en verzendende autoriteit is bevoegd voor het gehele grondgebied van Bulgarije.

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

Verzoeken om rechtsbijstand moeten per post worden verzonden naar het ministerie van Justitie of direct aan de balie van het ministerie worden afgegeven.

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

Verzoeken en begeleidende stukken moeten worden opgesteld of vertaald in het Bulgaars.

Laatste update: 26/09/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.