Rechtsbijstand

Kroatië

Inhoud aangereikt door
Kroatië

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Kroatië

Rechtsbijstand


*verplichte invoer

Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

De in de Republiek Kroatië bevoegde autoriteit voor het verzenden en ontvangen van verzoeken is:

Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske (ministerie van Justitie en Bestuurszaken van de Republiek Kroatië)

Ulica grada Vukovara 49

Tel.: +385 1 371 40 00

Fax: +385 1 371 45 07

Website: https://mpu.gov.hr/

Artikel 14, lid 2, tweede streepje — de territoriale bevoegdheid van de verzendende en ontvangende autoriteiten

Het ministerie van Justitie en Bestuurszaken van de Republiek Kroatië is de bevoegde autoriteit voor het hele grondgebied van de Republiek Kroatië.

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

In de Republiek Kroatië moeten verzoeken per post worden ingediend.

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

Indien het verzoek om rechtsbijstand in een grensoverschrijdende zaak bij een gerecht in de Republiek Kroatië wordt ingediend door een partij die haar woonplaats of haar gewone verblijfplaats in een lidstaat van de Europese Unie heeft, moeten de in te dienen formulieren en begeleidende stukken in het Kroatisch zijn vertaald. Indien het verzoek om rechtsbijstand in een grensoverschrijdende zaak bij een gerecht in een andere lidstaat van de Europese Unie wordt ingediend door een partij die haar woonplaats of haar gewone verblijfplaats in de Republiek Kroatië heeft, worden het verzoekformulier en de begeleidende stukken door het ministerie van Justitie en Bestuurszaken vertaald in de officiële taal of een van de officiële talen van die EU‑lidstaat en van de bevoegde ontvangende autoriteit.

Laatste update: 02/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.