Rechtsbijstand

Cyprus

Inhoud aangereikt door
Cyprus

Nationale Wetgeving PDF (73 Kb) el


BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Cyprus

Rechtsbijstand


*verplichte invoer

Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

De autoriteit die bevoegd is om verzoeken van personen die hun woonplaats of gewone verblijfplaats in Cyprus hebben, te verzenden, is het ministerie van Justitie en Openbare Orde.

De autoriteit die bevoegd is om verzoeken van personen die hun woonplaats of gewone verblijfplaats in een andere lidstaat dan Cyprus hebben, te ontvangen, is het ministerie van Justitie en Openbare Orde.

Adres: Ministerie van Justitie en Openbare Orde

Leoforos Athalassas 125, 1461 Nicosia

Tel.: +357 22805950

Fax: +357 22518356

E-mail: registry@mjpo.gov.cy

Artikel 14, lid 2, tweede streepje — de territoriale bevoegdheid van de verzendende en ontvangende autoriteiten

Het volledige grondgebied van de Republiek Cyprus.

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

Per post, e-mail of fax.

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

Grieks en Engels

Laatste update: 12/07/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.