Rechtsbijstand

Estland

Inhoud aangereikt door
Estland

Richtlijn 2003/8/EG is in Ests recht omgezet door de Wet betreffende rechtsbijstand, die op 1 maart 2005 in werking is getreden.


BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Estland

Rechtsbijstand


*verplichte invoer

Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 14, lid 2, tweede streepje — de territoriale bevoegdheid van de verzendende en ontvangende autoriteiten

De voorwaarden voor het indienen van een verzoek om rechtsbijstand zijn vastgesteld in sectie 10 van de Wet betreffende rechtsbijstand.

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

Verzoeken om rechtsbijstand moeten schriftelijk worden ingediend bij de bevoegde kantonrechtbank. Het aanvraagformulier is beschikbaar op de website van het ministerie van Justitie en in elke rechtbank en elk advocatenkantoor.

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

Verzoeken om rechtsbijstand moeten in het Ests worden ingediend. Een verzoek om rechtsbijstand mag ook in het Engels worden ingediend wanneer dat gebeurt door een in een andere lidstaat van de Europese Unie wonende natuurlijke persoon of door een burger of rechtspersoon van een andere lidstaat van de Europese Unie. Bij de rechtbank in andere talen ingediende verzoeken zullen naar de verzoeker worden teruggezonden.

Laatste update: 29/03/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.