Rechtsbijstand

Finland

Inhoud aangereikt door
Finland

Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 14, lid 2, tweede streepje — de territoriale bevoegdheid van de verzendende en ontvangende autoriteiten

Het ministerie van Justitie en de bureaus voor rechtsbijstand zijn bevoegd voor heel Finland.

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

Verzoeken kunnen persoonlijk worden afgegeven bij de ontvangende autoriteit of worden toegezonden per post, per fax of, onder bepaalde voorwaarden, per e-mail (zie voor meer informatie: http://www.oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html)

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

De ontvangende autoriteit aanvaardt in het Fins, Zweeds of Engels ingevulde verzoeken.

Laatste update: 24/02/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.