Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
  Swipe to change

  Rechtsbijstand

  Frankrijk

  Inhoud aangereikt door
  Frankrijk

  De nationale wetteksten inzake rechtsbijstand zijn wet 91-647 en decreet 91-1266.


  BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

  Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

  Frankrijk

  Rechtsbijstand


  *verplichte invoer

  Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

  Ministerie van Justitie, dienst Toegang tot het recht en tot justitie en slachtofferhulp, Rechtsbijstandsbureau (Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle)

  Kantooradres: 13, Place Vendôme; 75042 Paris CEDEX 01; Frankrijk

  Tel.: +33 1 70 22 74 12

  E-mail: baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr

  Artikel 14, lid 2, tweede streepje — de territoriale bevoegdheid van de verzendende en ontvangende autoriteiten

  De aangewezen autoriteit is territoriaal bevoegd voor Europees Frankrijk en de overzeese departementen (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Guyana en Réunion) en Saint-Pierre en Miquelon.

  Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

  Per post op het volgende adres:

  Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle

  13, place Vendôme

  75042 Paris CEDEX 01

  Frankrijk

  Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

  Verzoeken mogen alleen in het Frans worden ingevuld.

  Laatste update: 17/02/2020

  De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.