Rechtsbijstand

Duitsland

Inhoud aangereikt door
Duitsland

Nationale wetgeving PDF (79 Kb) de


BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Duitsland

Rechtsbijstand


*verplichte invoer

Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

De autoriteit die bevoegd is voor de verzending van verzoeken is het kantongerecht (Amtsgericht) van het district waar de verzoeker zijn woonplaats (Wohnsitz) of gewone verblijfplaats (gewöhnlicher Aufenthalt) heeft. De deelstaatsregeringen kunnen de taken van het aangezochte gerecht voor de districten van meerdere kantongerechten bij wetsbesluit (Rechtsverordnung) opdragen aan een enkel kantongerecht. In Noordrijn-Westfalen zijn de kantongerechten die zijn gevestigd op dezelfde plaats als de arrondissementsrechtbank (Landgericht) bevoegd om verzoeken om grensoverschrijdende rechtsbijstand (Prozesskostenhilfe) van natuurlijke personen in ontvangst te nemen en door te sturen, alsook om verzoeken om grensoverschrijdend juridisch advies (Beratungshilfe) door te sturen.

Op grond van § 21, lid 1, eerste volzin, van de wet betreffende alimentatie in het buitenland (Auslandsunterhaltgesetz - AUG) is de verzendende autoriteit voor verzoeken om grensoverschrijdende rechtsbijstand bij alimentatie het kantongerecht dat bevoegd is voor het district van de hogere arrondissementsrechtbank (Oberlandesgericht) waar de verzoeker zijn gewone verblijfplaats heeft.

Het opgegeven adres moet het speciale postadres voor grote klanten zijn (Großkundenadresse) en anders - indien beschikbaar of eventueel ter aanvulling - het postbusadres (Postfachadresse). Voor brieven moet het speciale postadres voor grote klanten worden gebruikt en anders het postbusadres. Voor spoedzendingen en voor pakketten (inclusief pakketjes) mag alleen het volledige adres worden gebruikt.

Inkomende verzoeken om rechtsbijstand worden behandeld door het gerecht dat belast is met de zaak of met de tenuitvoerlegging.

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

De volgende communicatiemiddelen kunnen worden gebruikt:

voor ontvangst en verzending: post, inclusief particuliere koeriersdiensten, fax;

voor informele communicatie: telefoon en e-mail (indien aangegeven).

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

Duits.

Laatste update: 30/06/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.