Rechtsbijstand

Italië

Inhoud aangereikt door
Italië

Rechtsbijstand is geregeld bij presidentieel decreet nr. 115 van 30 mei 2002 (geconsolideerde tekst van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen op het gebied van gerechtskosten). De relevante bepalingen van dat decreet zijn opgenomen in een bijlage  PDF (256 Kb) it.


Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (ministerie van Justitie)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionalie della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tel.: +39 06 6885 2633

Fax: +39 06 6889 7528

E-mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rome, Italië

Artikel 14, lid 2, tweede streepje — de territoriale bevoegdheid van de verzendende en ontvangende autoriteiten

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Italiaans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: EngelsFrans

In Italië de exclusieve bevoegdheid van het

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionalie della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tel.: +39 06.6885.2633

Fax: +39 06.6889.7528

E-mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rome, Italië

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Italiaans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: EngelsFrans

De drie wijzen waarop met de betrokken instanties kan worden gecommuniceerd:

1) e-mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

2) aangetekende brief naar het volgende adres:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionalie della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Via Arenula, 70 - 00186 Rome, Italië

3) fax naar +39 06 6889 7528

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

Italiaans, Engels, Frans.

Laatste update: 21/07/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.