Rechtsbijstand

Italië

Inhoud aangereikt door
Italië

Rechtsbijstand is geregeld bij presidentieel decreet nr. 115 van 30 mei 2002 (geconsolideerde tekst van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen op het gebied van gerechtskosten). De relevante bepalingen van dat decreet zijn opgenomen in een bijlage  PDF (256 Kb) it.


BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Italië

Rechtsbijstand


*verplichte invoer

Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Italiaans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (ministerie van Justitie)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionalie della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tel.: +39 06 6885 2633

Fax: +39 06 6889 7528

E-mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rome, Italië

Artikel 14, lid 2, tweede streepje — de territoriale bevoegdheid van de verzendende en ontvangende autoriteiten

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Italiaans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

In Italië de exclusieve bevoegdheid van het:

Ministerie van Justitie

Afdeling Justitiële Zaken

Directoraat-generaal Internationale Zaken en Justitiële Samenwerking

Dienst I - Internationale Justitiële Samenwerking

Tel.: 0039 06.6885.2633 - 0039 06.6885.2305 - 0039 06.6885.2180

E-mail:

cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula 70 – 00186 Rome

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Italiaans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Verzoeken kunnen op twee manieren worden ontvangen:

1) per e-mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

2) per aangetekende brief op het volgende adres:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Via Arenula 70 - 00186 Rome

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Italiaans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Italiaans, Engels, Frans.

Laatste update: 04/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.