Rechtsbijstand

Letland

Inhoud aangereikt door
Letland

Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

Het adres van het bureau voor rechtsbijstand is Pils laukums 4, Riga, LV-1050, e-mail: jpa@jpa.gov.lv. Infolijn (gratis): 80001801 (informatie over de diensten van het bureau voor rechtsbijstand en het invullen van formulieren).

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 14, lid 2, tweede streepje — de territoriale bevoegdheid van de verzendende en ontvangende autoriteiten

De verzendende en ontvangende autoriteit, d.w.z. het bureau voor rechtsbijstand, is bevoegd voor het gehele grondgebied van de Republiek Letland.

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

De bevoegde autoriteit kan worden gevraagd te beslissen of het besluit tot verlening van rechtsbijstand per post moet worden verzonden dan wel persoonlijk aan het bureau voor rechtsbijstand moet wordt afgegeven.

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

De verzoeken kunnen in het Lets worden ingevuld.

Laatste update: 12/07/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.