Rechtsbijstand

Polen

Inhoud aangereikt door
Polen

Nationale wetgeving PDF (64 Kb) pl


BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Polen

Rechtsbijstand


*verplichte invoer

Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

De verzendende autoriteiten zijn de regionale rechtbanken (sądy okręgowe).

De ontvangende autoriteiten:

Ministerstwo Sprawiedliwości (ministerie van Justitie)
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka (Afdeling Internationale samenwerking en mensenrechten)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Tel./Fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

E-mail: dwmpc@ms.gov.pl

Ook de districtsrechtbanken (sądy rejonowe) en de regionale rechtbanken zijn ontvangende autoriteiten.

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 14, lid 2, tweede streepje — de territoriale bevoegdheid van de verzendende en ontvangende autoriteiten

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Pools) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Territoriale bevoegdheid van de verzendende autoriteiten

Verzoeken om rechtsbijstand die moeten worden verzonden naar een andere lidstaat, moeten worden ingediend bij de regionale rechtbank in het rechtsgebied waarvan de verzoeker zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft.

Territoriale bevoegdheid van de ontvangende autoriteiten

Overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de wet van 17 december 2004 betreffende het recht op rechtsbijstand in burgerlijke zaken in de lidstaten van de Europese Unie (Staatscourant van 2005, nr. 10, item 67) kan een verzoek om rechtsbijstand rechtstreeks worden ingediend bij de rechtbank die bevoegd is om het verzoek te behandelen, d.w.z. de rechtbank waar de procedure aanhangig is of zal worden ingeleid dan wel, in het geval van een verzoek om rechtsbijstand in een tenuitvoerleggingsprocedure, bij de districtsrechtbank die bevoegd is voor de plaats van tenuitvoerlegging.

Het ministerie van Justitie is de ontvangende autoriteit die geografisch bevoegd is voor alle verzoeken om rechtsbijstand die bij Poolse rechtbanken worden ingediend door verzoekers die hun woonplaats of gewone verblijfplaats in de andere EU-lidstaten hebben.

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

Middelen voor de ontvangst van verzoeken.

Verzoeken kunnen rechtstreeks dan wel per post worden ingediend bij de verzendende autoriteit.

Verzoeken kunnen rechtstreeks dan wel per post worden ingediend bij de ontvangende autoriteit.

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

De talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen.

De verzendende autoriteiten: het verzoek moet worden opgesteld in het Pools en in een officiële taal van de EU-instellingen die wordt aanvaard door de EU-lidstaat waarnaar het verzoek moet worden verzonden.

De ontvangende autoriteiten: het verzoek moet worden opgesteld in het Pools of in het Engels.

Officiële talen van de EU-instellingen die, naast het Pools, worden aanvaard door de ontvangende Poolse autoriteiten: het Engels.

Laatste update: 05/06/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.