Rechtsbijstand

Portugal

Inhoud aangereikt door
Portugal

Klik hier voor een kopie van Wet nr. 34/2004 PDF (240 Kb) pt van 29 juli 2004 en Wetsbesluit nr. 71/2005 PDF (240 Kb) pt van 17 maart 2005 (beide in het Portugees).


BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Portugal

Erkenning en handhaving van vonnissen in burgerlijke en handelszaken – Brussel I-verordening


*verplichte invoer

Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

Verzoeken kunnen persoonlijk worden ingediend of per fax of per post worden verzonden.

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

Personen die in een andere lidstaat van de EU verblijven, maar die in een zaak waarvoor de Portugese rechtbanken bevoegd zijn, om rechtsbijstand willen verzoeken, mogen hun aanvraag in het Portugees of het Engels verzenden.

Laatste update: 07/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.