Rechtsbijstand

Roemenië

Inhoud aangereikt door
Roemenië

- artikelen 90 en 91 van Wet nr. 134/2010 betreffende het Wetboek van burgerlijk procesrecht

- Noodverordening nr. 51/2008 betreffende rechtsbijstand, geamendeerd goedgekeurd bij Wet nr. 193/2008, zoals gewijzigd.

- artikelen 42 tot en met 44 van Noodverordening nr. 80 van de regering betreffende gerechtelijke zegelrechten.

- Wet nr. 51/1995 betreffende de organisatie en uitoefening van juridische beroepen, zoals gewijzigd.


Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

De Roemeense verzendende autoriteit is

het ministerie van Justitie, directoraat International recht en justitiële samenwerking (Ministerul Justiţiei, Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

dienst Internationale justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Str. Apolodor 17, Sector 5, Boekarest 050741

Tel.: + 40372041077, Fax: + 40372041079, Fax: + 40372041084 E-mail: ddit@just.ro

De Roemeense ontvangende autoriteit kan zijn:

hetzij het ministerie van Justitie

directoraat Internationaal recht en justitiële samenwerking

dienst Internationale justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken

Str. Apolodor 17, Sector 5, Boekarest 050741

Tel.: + 40372041077, Fax: + 40372041079, Fax: + +40372041084 E-mail: ddit@just.ro

hetzij de Roemeense rechtbank met de relevante territoriale/materiële bevoegdheid

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 14, lid 2, tweede streepje — de territoriale bevoegdheid van de verzendende en ontvangende autoriteiten

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

Verzoeken moeten per post worden verzonden.

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

Het verzoek en de bewijsstukken moeten in het Roemeens zijn vertaald en in die taal worden ingediend.

Laatste update: 12/04/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.