Rechtsbijstand

Roemenië

Inhoud aangereikt door
Roemenië

- artikelen 90 en 91 van Wet nr. 134/2010 betreffende het Wetboek van burgerlijk procesrecht

- Noodverordening nr. 51/2008 betreffende rechtsbijstand, geamendeerd goedgekeurd bij Wet nr. 193/2008, zoals gewijzigd.

- artikelen 42 tot en met 44 van Noodverordening nr. 80 van de regering betreffende gerechtelijke zegelrechten.

- Wet nr. 51/1995 betreffende de organisatie en uitoefening van juridische beroepen, zoals gewijzigd.


Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

De Roemeense verzendende autoriteit is

het ministerie van Justitie, directoraat International recht en justitiële samenwerking (Ministerul Justiţiei, Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

dienst Internationale justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Str. Apolodor 17, Sector 5, Boekarest 050741

Tel.: + 40372041077, Fax: + 40372041079, Fax: + 40372041084 E-mail: ddit@just.ro

De Roemeense ontvangende autoriteit kan zijn:

hetzij het ministerie van Justitie

directoraat Internationaal recht en justitiële samenwerking

dienst Internationale justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken

Str. Apolodor 17, Sector 5, Boekarest 050741

Tel.: + 40372041077, Fax: + 40372041079, Fax: + +40372041084 E-mail: ddit@just.ro

hetzij de Roemeense rechtbank met de relevante territoriale/materiële bevoegdheid

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 14, lid 2, tweede streepje — de territoriale bevoegdheid van de verzendende en ontvangende autoriteiten

Wat de ontvangende autoriteiten betreft, wordt op grond van artikel 11 van Noodverordening nr. 51/2008 betreffende rechtsbijstand, geamendeerd goedgekeurd bij Wet nr. 193/2008, zoals gewijzigd, het verzoek om rechtsbijstand ingediend bij de rechtbank die bevoegd is om uitspraak te doen in de zaak waarin om bijstand wordt verzocht; wanneer in verband met de tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing om rechtsbijstand wordt verzocht, is de rechtbank van tenuitvoerlegging de bevoegde rechtbank.

Indien het niet mogelijk is te bepalen welke rechtbank bevoegd is, is de districtsrechtbank van het rechtsgebied waar de verzoeker zijn woonplaats of verblijfplaats heeft, bevoegd.

Op grond van artikel 43 van Noodverordening nr. 51/2008 betreffende rechtsbijstand, geamendeerd goedgekeurd bij Wet nr. 193/2008, zoals gewijzigd, spreekt, wanneer op het tijdstip van de indiening van een verzoek om rechtsbijstand niet kan worden bepaald welke rechtbank bevoegd is, de rechtbank van Boekarest zich uit over het verzoek.

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

Verzoeken moeten per post worden verzonden.

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

Het verzoek en de bewijsstukken moeten in het Roemeens zijn vertaald en in die taal worden ingediend.

Laatste update: 14/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.