Rechtsbijstand

Slowakije

Inhoud aangereikt door
Slowakije

Nationale regeling: de wet betreffende rechtsbijstand

Wet nr. 327/2005 betreffende rechtsbijstand aan behoeftige personen en tot wijziging van Wet nr. 586/2003 betreffende juridische beroepen en van Wet nr. 455/1991 betreffende handelsactiviteiten (de handelswet), zoals gewijzigd bij Wet nr. 8/2005, die sinds 1 januari 2006 van kracht is.


BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Slowakije

Rechtsbijstand


*verplichte invoer

Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

Het centrum voor rechtsbijstand is de bevoegde verzendende en ontvangende autoriteit. Verzoeken moeten worden ingediend bij of verzonden naar het kantoor van het centrum voor rechtsbijstand van de plaats waar de verzoeker gewoonlijk of tijdelijk verblijft.

Artikel 14, lid 2, tweede streepje — de territoriale bevoegdheid van de verzendende en ontvangende autoriteiten

Het centrum voor rechtsbijstand is de bevoegde autoriteit voor geheel Slowakije.

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

Verzoeken moeten met het voorgeschreven formulier worden ingediend en kunnen op papier, elektronisch met een geavanceerde elektronische handtekening of via het centraal overheidsportaal worden ingediend.

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

Talen waarin verzoeken kunnen worden ingediend: het Slowaaks.

Laatste update: 05/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.