Rechtsbijstand

Landspecifieke informatie en onlineformulieren betreffende Richtlijn 2003/8/EG

Algemene informatie

Richtlijn van de Raad 2002/8/EC van 27 januari 2003 tot verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende geschillen door middel van gemeenschappelijke minimumvoorschriften betreffende rechtsbijstand bij die geschillen wil de toepassing bevorderen van rechtsbijstand in grensoverschrijdende geschillen voor personen die niet over toereikende financiële middelen beschikken indien rechtsbijstand noodzakelijk is om de daadwerkelijke toegang tot de rechter te waarborgen.

De Richtlijn is van toepassing tussen alle Lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van Denemarken. Tussen Denemarken en bepaalde Lidstaten is het Europees Verdrag inzake het verzenden van verzoeken om rechtsbijstand van 1977 van toepassing.

Verzendende autoriteiten zijn bevoegd om verzoeken te verzenden. Ontvangende autoriteiten zijn bevoegd om verzoeken te ontvangen.

De Richtlijn voorziet in twee modelformulieren, één voor rechtsbijstandsverzoeken en één voor het verzenden van rechtsbijstandsverzoeken.

Op het Europees e-justitieportaal vindt u informatie over de toepassing van de richtlijn en een handig hulpmiddel voor het invullen van de formulieren.

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Links

Beschikking van de Commissie van 9 november 2004 tot vaststelling van een modelformulier voor rechtsbijstandsverzoeken overeenkomstig Richtlijn 2003/8/EG van de Raad tot verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende geschillen, door middel van gemeenschappelijke minimumvoorschriften betreffende rechtsbijstand bij die geschillen

Besluit Van De Commissie van 26 augustus 2005 tot vaststelling van een formulier voor de verzending van verzoeken om rechtsbijstand overeenkomstig Richtlijn 2003/8/EG van de Raad

GEARCHIVEERDE website Europese justitiële atlas (afgesloten op 30 september 2017)


BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Rechtsbijstand


*verplichte invoer
Laatste update: 17/11/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.