Pomoc prawna

Belgia

Autor treści:
Belgia

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Federalna Administracja Wymiaru Sprawiedliwości posiada właściwość miejscową w odniesieniu do całego Królestwa Belgii.

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Zarówno biura jak i Federalna Administracja Wymiaru Sprawiedliwości mogą przyjmować wnioski nadesłane pocztą.

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Federalna Administracja Wymiaru Sprawiedliwości może przyjmować wnioski w językach niderlandzkim, francuskim i niemieckim. Wnioski w innych językach nie będą przyjmowane.

Ostatnia aktualizacja: 28/07/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.