Pomoc prawna

Bułgaria

Autor treści:
Bułgaria

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Bułgaria

Pomoc prawna


*pole musi zostać wypełnione

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Organem przyjmującym i organem przekazującym jest:

Министерство на правосъдието (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси” (Dyrekcja ds. Międzynarodowej Współpracy Prawnej i Spraw Europejskich)

Отдел „Сътрудничество по гражданско-правни въпроси” (Dział Współpracy w Sprawach Cywilnych)

Adres do korespondencji: ул. Славянска №1

Kod pocztowy: 1040

Miasto/miejscowość: Sofia

Telefon: (+359-2) 92 37 544;

92 37 576

E-mail: civil@justice.government.bg

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Właściwość organów przyjmujących i organów przekazujących obejmuje całe terytorium Bułgarii.

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Wnioski o pomoc prawną należy przesyłać do Ministerstwa Sprawiedliwości pocztą lub składać je bezpośrednio w sekretariacie Ministerstwa.

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Wnioski i załączone do nich dokumenty muszą być sporządzone w języku bułgarskim lub przetłumaczone na ten język.

Ostatnia aktualizacja: 26/09/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.