Pomoc prawna

Chorwacja

Autor treści:
Chorwacja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Chorwacja

Pomoc prawna


*pole musi zostać wypełnione

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

W Republice Chorwacji organem właściwym do przekazywania i przyjmowania wniosków jest:

Ministerstwo Sprawiedliwości i Administracji Republiki Chorwacji (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

Tel.: +385 1 371 40 00

Faks: +385 1 371 45 07

Strona internetowa: https://mpu.gov.hr/

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Ministerstwo Sprawiedliwości i Administracji Republiki Chorwacji jest organem właściwym dla całego terytorium Republiki Chorwacji.

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

W Republice Chorwacji akceptowane są wnioski przesłane pocztą.

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Jeżeli strona mająca miejsce pobytu lub zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej ubiega się o pomoc prawną w sporze transgranicznym toczącym się w sądzie w Republice Chorwacji, odpowiednie formularze i dokumenty należy przetłumaczyć na język chorwacki. Jeżeli strona mająca miejsce pobytu lub zamieszkania w Republice Chorwacji ubiega się o pomoc prawną w sporze transgranicznym toczącym się w sądzie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, formularz wniosku oraz towarzyszące mu dokumenty zostaną przetłumaczone przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Administracji na język urzędowy lub jeden z języków urzędowych odpowiedniego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz właściwego organu przyjmującego.

Ostatnia aktualizacja: 02/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.