Pomoc prawna

Chorwacja

Autor treści:
Chorwacja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Chorwacja

Pomoc prawna


*pole musi zostać wypełnione

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej chorwacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

W Republice Chorwacji organem właściwym do przesyłania i otrzymywania wniosków jest:

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Chorwacji (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

Tel.: +385 1 371 40 00

Faks: +385 1 371 45 07

Strona internetowa: http://www.mprh.hr

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej chorwacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Chorwacji jest organem właściwym dla całego terytorium Republiki Chorwacji.

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

W Republice Chorwacji akceptowane są wnioski przesłane pocztą.

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej chorwacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Jeżeli strona posiadająca miejsce pobytu lub zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej ubiega się o pomoc prawną w sporze ponadgranicznym toczącym się w sądzie w Republice Chorwacji, odpowiednie formularze i dokumenty należy przetłumaczyć na język chorwacki. Jeżeli strona posiadająca miejsce pobytu lub zamieszkania w Republice Chorwacji ubiega się o pomoc prawną w sporze ponadgranicznym toczącym się w sądzie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, formularz wniosku oraz towarzyszące mu dokumenty zostaną przetłumaczone przez Ministerstwo Sprawiedliwości na język urzędowy lub jeden z języków urzędowych odpowiedniego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz właściwego organu przyjmującego.

Ostatnia aktualizacja: 25/08/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.