Pomoc prawna

Cypr

Autor treści:
Cypr

Prawodawstwa krajowego PDF (73 Kb) el


WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Cypr

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych – Rozporządzenie Bruksela I


*pole musi zostać wypełnione

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Organem właściwym do przekazywania wniosków składanych przez osoby zamieszkałe lub mające miejsce zwykłego pobytu na Cyprze jest Ministerstwo Sprawiedliwości i Porządku Publicznego.

Organem właściwym do otrzymywania wniosków składanych przez osoby zamieszkałe lub mające miejsce zwykłego pobytu w państwie członkowskim innym niż Cypr jest Ministerstwo Sprawiedliwości i Porządku Publicznego.

Adres: Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos (Ministerstwo Sprawiedliwości i Porządku Publicznego)

Leoforos Athalassas 125, 1461 Nicosiaa

Tel.: +357 22805950

Faks: +357 22518356

E-mail: registry@mjpo.gov.cy

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Całe terytorium Republiki Cypru.

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem.

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Język grecki i język angielski.

Ostatnia aktualizacja: 16/11/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.