Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
  Swipe to change

  Pomoc prawna

  Francja

  Autor treści:
  Francja

  Krajowymi aktami prawnymi dotyczącymi pomocy prawnej są ustawa nr 91-647 i dekret nr 91-1266.


  Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

  Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Dostępu do Wymiaru Sprawiedliwości i Pomocy Ofiarom, Biuro ds. Pomocy Prawnej (Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle)

  Adres: 13 Place Vendôme; 75042 Paris CEDEX 01; Francja

  Telefon: +33 1 70 22 74 12

  E-Mail: baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr

  Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

  Właściwość miejscowa tych organów obejmuje Francję kontynentalną, departamenty zamorskie (Gwadelupa, Martynika, Majotta, Gujana i wyspa Reunion) oraz Saint Pierre i Miquelon.

  Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

  Przesyłki pocztowe należy kierować do:

  Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Dostępu do Wymiaru Sprawiedliwości i Pomocy Ofiarom, Biuro ds. Pomocy Prawnej

  13, place Vendôme

  75042 Paris CEDEX 01

  Francja

  Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

  Wnioski należy sporządzać wyłącznie w języku francuskim.

  Ostatnia aktualizacja: 17/02/2020

  Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.